Fullscreen
Loading...
 

statuten

Op (www.mensenspirit.nl/hr) staan onze regelementen, waaronder onze statuten.

Er is momenteel een cascade van drie reglementen, onder de wet:

  • De wet op het ===Verenigingsrecht===
    • Onze oprichtings ===Statuten===
      • Het ===HR=== , (conform statuten artikel 20)
        • #000000,transparent:Het //drive.google.com/open?id=1DnAYc-E_ARTon_-ekDE9OTIfaz3exSSfSJ7K99C5LRs|===THHR===].

Op deze pagina geven we een inhoudsopgave voor onze (Statuten - PDF).

 

onderwerpeerste artikel nrblz
Naam11
Zetel21
Doel31
Leden42
Donateurs53
Schorsing63
Einde van het lidmaatschap74
Geldmiddelen85
Bestuurssamenstelling en benoeming95
Bestuursfuncties en bestuursvegaderingen106
Bestuursbesluiten117
Einde bestuurslidmaatschap128
Bestuursbevoegdheid139
Vertegenwoording149
Boekjaar en stukken159
Algemene Vergaderingen1611
Toegang en stemrecht1711
Voorzitterschap van de algemene vergadering en notulen1812
Besluitvorming van de algemene vergadering1912
Huishoudelijk reglement2013
Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing2113
Ontbinding en vereffening2214
Slotbepaling2315