Fullscreen
Loading...
 

Moeder Aarde

De aarde is ons gemeenschappelijk thuis. De mensheid deelt haar met alle andere levende wezens. De aarde is niet het bezit van de mens. Wij mogen haar bewerken en de vruchten daar van plukken, rekening houdend met het gehele ecosysteem. 

Spiritueel gezien is de mens een belichaming van geest. De overdreven nadruk op consumptie heeft de menselijke psyche verwrongen. Door een materialistische zienswijze hebben we vaak het zicht op de spirituele kant van het leven verloren. Wat betekent het om mens te zijn? 

De zoektocht naar betekenis wordt langzamerhand steeds belangrijker voor veel mensen. De huidige maatschappelijke orde en het daarbij passende gejaagde leven draagt flink bij aan het aantal burn-outs wereldwijd. 

In een maatschappij die steeds verder geïndividualiseerd is sinds de jaren tachtig, komt de roep om meer sociale cohesie en samenwerking niet als een verrassing.