Fullscreen
Loading...
 

De Nieuwe MenS

 De nieuwe MenS in haar proces van transformatie via transmutatie naar creatie


vrijdagavond 9 september tot en met 17 maart 2017 een serie bijeenkomsten.

schema van sprekers: PDF

Open kring onderwerpen in haar onderlinge verbondenheid

Als de nieuwe MenS wil uitstijgen boven de waan van de dag en de huidige dominantie van het economisch systeem is onderstaand blog een geestverruimende prikkel (incentive) daartoe. 

In de try outs van de spirituele open kring bijeenkomsten tot nu toe blijkt hoe frappant helder onze gasten zijn in hun boodschap met uitleg en casuistiek (verhalen uit hun eigen praktijk). 

Datzelfde geldt voor de dit voorjaar aangedragen onderwerpen binnen de visiekring economie van MenS. 

Onderstaande blog toont de onderlinge verbondenheid aan tussen het huidige ongezond makende geldsysteem en daaraan gekoppelde ongezonde levensstijl.

Het appèl aan de politiek is manifest en onontkoombaar. Welke politieke beweging vertegenwoordigt de nieuwe mens in haar verlangen naar een waarachtige transformatie.  

Jan Jonker bespreekt als redacteur van het boek Nieuwe Business Modellen op bladzijde 130 drie orde vraagstukken inzake transformatie als veranderkundige benadering; 

De 1e orde betreft het veranderen van bepaalde aspecten.
In de 2e orde transformeert de organisatie. Het moet integraal anders en daarom kantelen wij de organisatie. Het organisatieparadigma past niet meer en dus moet er een NBM of organisatieconcept ontwikkeld worden. 
De derde orde heeft betrekking op een systeemverandering. Op de weg naar een circulaire economie staat niet één organisatie centraal, maar het systeem waarvan deze organisatie deel uit maakt. Niet losse organisaties veranderen, maar het geheel. Het systeem van samen organiseren staat centraal. 

De boodschap van MenS aan de samenleving is wat mij betreft de boodschap van een systeemverandering waarin wij met onze politieke beweging in open kringverbinding met gelijkgestemden onze samenleving in het geheel transformeren (veranderen en kantelen). Om met die boodschap begrepen gewaardeerd en vertrouwd te worden zullen 
wij dat helder tot de verbeelding moeten overbrengen en in onze praktijk laten zien en doordringen. 

Dat kan door in open verbinding met de samenleving uit te wisselen 
(kruisbestuiving),  te pionieren (met vallen en opstaan) en proefondervindelijk te ontdekken. Om in dat proces niet de verkeerde kant op te gaan en elkaar kwijt te raken passen wij o.a. het principe van de vogelzwerm toe.

Ron haalt een stuk van Charles Eisenstein aan: uittreksel Mutiny of the Soul

Hier de inspirerende blog van Charles Eisenstein .